Adresa: Jezerní 151/8A 351 01 Františkovy Lázně
+420 354 597 390
recepce@camping-amerika.cz

Návštěvní řád bazénu

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNU


 1. Provozní doba krytého bazénu je vždy od 15.května do 30.září, a to každý den v době 9:00 do 19:00 hod. Za nepříznivého počasí je bazén uzavřen.
 2. Vstup je povolen pouze plavcům a osobám netrpícím infekčními nebo kožními nemocemi a ani nachlazením. Do bazénu mají povolen vstup děti pouze v doprovodu dospělé zodpovědné osoby, tato osoba je povinna dbát na bezpečnost doprovázené osoby a po celou dobu pobytu je za tuto osobu odpovědná. Za případné zranění dítěte nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Dospělí mají vstup omezen pouze zdravotním hlediskem, batolata se mohou zúčastnit pouze v případě použití nepropustných plenkových kalhotek.
 3. V celém prostoru bazénu platí zvýšené riziko uklouznutí, proto je každý návštěvník povinen se pohybovat pomalu a zvolna, aby předešel možnosti úrazu sobě či ostatním.
 4. Provozovatel bazénu neodpovídá za úrazy a škody vzniklé nedodržením těchto pravidel, nebo nestandardním chováním.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ

 1. Návštěvníci jsou povinni dodržovat zásady slušného chování a čistoty ve všech prostorách bazénu.
 2. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení krytého bazénu. Je zakázáno svévolně manipulovat nebo poškozovat vybavení a dekorace. Za způsobené škody je návštěvník plně odpovědný.
 3. Před vstupem do vody jsou návštěvníci povinni se opláchnout vodou ze sprch.
 4. Pokud návštěvník způsobí sobě nebo jinému návštěvníkovy újmu na zdraví nebo na majetku svojí neopatrností nebo nerespektováním návštěvního řádu, nese za své jednání plnou zodpovědnost.
 5. Do bazénu je povoleno brát pouze pomůcky na plavání. Je zakázáno používat ploutve nebo jiné plavecké vybavení, které by mohlo způsobit zranění ostatním návštěvníkům.
 6. Návštěvníci, kteří nejsou ochotni respektovat návštěvní řád, je personál povinen vykázat z prostor bazénu.

V BAZÉNU JE ZAKÁZÁNO

 1. Vstup osobám postiženým závažnými nemocemi, horečkami, záněty očních spojivek, nakažlivými nemocemi, nebo osobám se střevními chorobami, s kožními vyrážkami, osobám pod vlivem drog a alkoholu.
 2. Ohrožovat svým jednáním bezpečnost ostatních návštěvníků, vzájemně se házet do vody, skákat do vody, pobíhat po ochozu bazénu.
 3. Znečišťovat vodu i ostatní prostory bazénu pliváním, smrkáním, odhazováním odpadků, vykonáváním tělesných potřeb do vody, mácháním či čištěním prádla.
 4. Žvýkat a odhazovat žvýkačky ve všech prostorách bazénu.
 5. Ve všech prostorách bazénu platí zákaz kouření a vstupu domácích zvířat.
 6. Zákaz konzumace jídel a jakýchkoli nápojů u bazénu.